Geneva Tourism Photo Library

<< return to the list of thumbnails

Photo details : Botanical garden


Caption : Botanical garden

Tags : photograph contest, HDR, thème, botanical garden

Copyright : © Genève Tourisme

Photographer : Xan White

File name : JardinBotanique002.jpg