Geneva Tourism Photo Library

<< return to the list of thumbnails

Photo details : Mont-Blanc bridge and Rousseau island


Caption : Mont-Blanc bridge and Rousseau island

Tags : lake, sailing, rousseau island, mont blanc bridge, lakefront, flags

Copyright : © Genève Tourisme

File name : PontDuMontBlanc002.jpg