Geneva Tourism Photo Library

<< return to the list of thumbnails

Photo details : English garden


Caption : English garden

Tags : daylight, english garden, summer, thème, water, fountain

Copyright : © Genève Tourisme

File name : JardinAnglais002.jpg